പാലാക്കാരന്‍ അജി മാത്യുവിന്റെ സാര്‍വലൌകിക ചക്രവാളങ്ങള്‍

പരാജയങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്തും കമ്മ്യൂണിസം എന്ന ഡിസയര്‍ ജീവിതത്തിന്‍റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരാളാവുന്നു അജി മാത്യു എന്ന സഖാവ്.

http://www.azhimukham.com/film-che-guevara-and-aji-mathew-in-the-film-cia-by-afzal/

YOU ARE BEING REDIRECTED TO THE ARTICLE
. . .
× CLOSE

PROCESSING